logo

MUDr. et MUDr. Petr Pošta

Specialista na implantologii a ústní a čelistní chirurgii, externí spolupracovník naší praxe.

Ukončil studium stomatologie a zároveň všeobecného lékařství na LF UK v Plzni v roce 2009.

Od roku 2009 je zaměstnán jako odborný asistent a sekundární lékař na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni.

Pracoval nejprve na ambulanci ústní chirurgie, od roku 2010 pak na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde pracuje nadále, externě vyučuje na VOŠ zdravotnické v Plzni.

Je členem odborných společností European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery (EACMFS), Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a České stomatologické komory (ČSK), účastnil se množství kurzů týkajících se problematiky orální a maxilofaciální chirurgie.

V současné době je v předatestační přípravě v oboru orální a maxilofaciální chirurgie.

Je autorem a spoluautorem několika posterů, přednášek pro odbornou veřejnost a odborných publikací, podílí se na vědeckovýzkumné činnosti.