logo
rentgenový snímek titanového válečku

rentgenový snímek titanového válečku

Implantáty představují náhradu ztracených zubů jiným způsobem než můstky a protézami. Při náhradě zubu můstkem je třeba brousit sousední zdravé zuby.

Pomocí zubních implatátů lze nahradit jednotlivé zuby i skupiny zubů. Implantát je kovový váleček z titanu, který má závit jako šroub. Ten je poté zaveden na místo zubního kořene do kosti čelisti.

dvě korunky na implantátech

dvě korunky na implantátech

Po vhojení implantátu do kosti je implantát vybaven nadstavbou, na kterou se vymodeluje v našem případě keramická korunka zubu.
Podmínkou pro zavedení je: dovršení 18 ti let, kdy je dokončen vývoj čelistí, dostatečné množství a dobrá kvalita kosti, zdravý parodont, výborná ústní hygiena.

O tom, zda je vhodné implantovat rozhoduje dále zdravotní stav pacienta. Riskantní může být implantace u neléčených diabetiků, pacientů se závažnější metabolickou poruchou, u ozařovaných pacientů nebo silných kuřáků.

Pravděpodobnost přijetí implantátu se pohybuje okolo 95%.