logo

Ošetření kazů

Amalgámová výplň

Amalgámová výplň je vhodným řešením pro chrup s vysokou kazivostí, pro pacienty se špatnou hygienou (má antibakteriální účinky) nebo v případě, že nelze zhotovit fotokompozitní výplň.

Není vhodná na velké dostavby zubů, a to hlavně nevitálních (mrtvých) zubů, protože tvrdost výplně může způsobit prasknutí nebo rozlomení zubu.Nevýhodou je i vzhled výplně.

K odstranění kazu vždy využíváme caries-detectoru (barevný indikátor kazu), ten zaručí dokonalé odstranění kazu, který již není viditelný.

Na přání pacienta je možné aplikovat ozon, který je 3000krát účinnější než chlor, jako dezinfekci kavity.

Při odstaňování kazivé hmoty je nutné odstranit i zdravé části zubu, jelikož retence (kotvení) výplně je mechanické a ta musí být zaklíněna, aby nevypadla.


Třepačka amalgámu

Třepačka amalgámu

Ke zhotovení výplní používáme výhradně kapslované amalgámy, které zaručí lepší výsledné vlastnosti. Kapsle mícháme ve speciálním míchacím přístroji, který umožní dokonalé promíchání celého obsahu kapsle.

Tuhnutí amalgámu probíhá ještě hodinu po dokončení výplně, proto je nevhodné ji zatěžovat žvýkáním.

Fotokompozitní (bílá) výplň

Jedná se o estetické řešení ošetření zubního kazu. Podmínkou pro zhotovení je velmi dobrá hygiena, protože bílá výplň nevykazuje antibakteriální vlastnosti jako amalgám.

Při odstraňování kazivé hmoty je odvrtána pouze zkažená část narozdíl od amalgámu. Ukotvení výplně zajišťuje chemická vazba materiálu k zubní tkáni.

K odstranění kazu vždy využíváme caries-detectoru (barevný indikátor kazu), ten zaručí dokonalé odstranění kazu, který již není viditelný. Na přání pacienta je možné aplikovat ozon, který je 3000krát účinnější než chlor, jako desinfekci kavity.

Při zhotovení je nutné absolutně suché pracovní pole. U nás ho zajistíme kofferdamem (latexová blána, která se nasadí na zuby a upevní pomocí spony). Poté se zub naleptá, aplikuje se ahezivní (vazebný) systém, který zajistí chemickou vazbu a kompozitum se postupně vrství a osvěcuje lampou, ta materiál vytvrzuje. Zhotovení výplně je proto technicky a časově náročnější.

Obrázky níže ilustrují ošetření kompozitní výplní v předním i zadním úseku chrupu, s použitím koferdamu při zákroku.

  • Použití koferdamu
  • Stav po ošetření
  • Nasazený koferdam
  • Fotokompozitní výplně

Skloionomerní výplň

Skloionomerní výplň není tak estetická jako fotokompozitní (bílá) výplň a nedosahuje takové tvrdosti jako amalgám.

Používá se jako dlouhodobé provizorium nebo je alternativou fotokompozitní výplně u krčkových výplní.