Rentgenologické vyšetření - MUDr. Eva Chládková, praktická zubní lékařka » MUDr. Eva Chládková, praktická zubní lékařka
logo

OPG neboli také orthopanthomograf je typem RTG snímku, který na rozdíl od klasického RTG intraorálního snímku přehledně zachycuje obličejovou část lebky se všemi jejími strukturami a samozřejmě celou dentici. Máme tak jedinečný přehled o stavu chrupu, alveolární kosti, TM kloubu a čelistních dutinách. Díky tomu pak můžeme předem stanovený plán léčby upřesnit či pohotově doplnit.
Existují námitky, že je to vyšetření rentgenové, a že lidské tělo je zbytečně zatěžováno zářením. Užitná hodnota těchto snímků je však mnohem větší, vždyť můžeme přijít na závažné patologické stavy a navíc získáváme dokonalý prostředek pro komplexní ošetření Vašeho chrupu.
V naší praxi využíváme digitální OPG CRANUS® od firmy SOREDEX, který zatěžuje pacienta minimální dávkou rentgenového záření oproti klasickým RTG přístrojům.
Navíc tento přístroj má tzv. “Dětský panoramatický program” navržený pro děti a pacienty menšího vzrůstu. Automaticky zkracuje expoziční čas a redukuje šířku exponované oblasti.
Další nespornou výhodou digitálního rentgenu je rychlost, s kterou je snímek k dispozici – odpadá časově náročné vyvolávání filmu a pár vteřin po provedení rentgenu má lékař Váš snímek k dispozici ve špičkové kvalitě ve svém počítači, kde Vám zároveň může zvětšit na monitoru problematickou oblast a podrobně vysvětlit, jaký způsob ošetření je pro Vás nejvhodnější.

Menší intraorální rentgen se používá pro snímkování jednotlivých zubů nebo skupin zubů. Rentgenový snímek – skusový, tím zachycujeme mezizubní prostory v postranním úseku, snímek slouží k časnému odhalení zubního kazu v místech, kde ani s pomocí zubní sondy a zrcátka není odhalitelný. Díky takovému postupu jsou ztráty zubních tkání při odstaňování kazu mnohem menší.
RTG snímek bite-wing (skusový) – snímky zhotovujeme pomoví RVG (radioviziografie), při té se nepoužívá klasická filmová fólie, ale senzor, který zachytí rtg záření v digitální podobě, která je během 5-ti sekund převedena do počítače. Citlivost senzorů je 4 krát vyšší než u klasické fólie, proto je pacient vystaven 4krát menší dávce rentgenového záření.

Fotogalerie zachycuje přístroj Digora pro digitální zpracování snímků, detaily rentgenových snímků – panoramatický snímek a skusový snímek – ten se využívá k detekci časných stádii kazu. Vidíte zde také naše rentgenové pracoviště, tak jak je u nás můžete zažít z pohledu pacienta.

  • interiér rentgenového pracoviště
  • Digora – digitální zpracování rtg snímků
  • Panoramatický rentgen
  • Rentgenový snímek – skusový