logo

OPG neboli také orthopanthomograf je typem RTG snímku, který na rozdíl od klasického RTG intraorálního snímku přehledně zachycuje obličejovou část lebky se všemi jejími strukturami a samozřejmě celou dentici. Máme tak jedinečný přehled o stavu chrupu, alveolární kosti, TM kloubu a čelistních dutinách. Díky tomu pak můžeme předem stanovený plán léčby upřesnit či pohotově doplnit.
Existují námitky, že je to vyšetření rentgenové, a že lidské tělo je zbytečně zatěžováno zářením. Užitná hodnota těchto snímků je však mnohem větší, vždyť můžeme přijít na závažné patologické stavy a navíc získáváme dokonalý prostředek pro komplexní ošetření Vašeho chrupu.
V naší praxi využíváme digitální OPG CRANUS® od firmy SOREDEX, který zatěžuje pacienta minimální dávkou rentgenového záření oproti klasickým RTG přístrojům.
Navíc tento přístroj má tzv. “Dětský panoramatický program” navržený pro děti a pacienty menšího vzrůstu. Automaticky zkracuje expoziční čas a redukuje šířku exponované oblasti.
Další nespornou výhodou digitálního rentgenu je rychlost, s kterou je snímek k dispozici – odpadá časově náročné vyvolávání filmu a pár vteřin po provedení rentgenu má lékař Váš snímek k dispozici ve špičkové kvalitě ve svém počítači, kde Vám zároveň může zvětšit na monitoru problematickou oblast a podrobně vysvětlit, jaký způsob ošetření je pro Vás nejvhodnější.

Menší intraorální rentgen se používá pro snímkování jednotlivých zubů nebo skupin zubů. Rentgenový snímek – skusový, tím zachycujeme mezizubní prostory v postranním úseku, snímek slouží k časnému odhalení zubního kazu v místech, kde ani s pomocí zubní sondy a zrcátka není odhalitelný. Díky takovému postupu jsou ztráty zubních tkání při odstaňování kazu mnohem menší.
RTG snímek bite-wing (skusový) – snímky zhotovujeme pomoví RVG (radioviziografie), při té se nepoužívá klasická filmová fólie, ale senzor, který zachytí rtg záření v digitální podobě, která je během 5-ti sekund převedena do počítače. Citlivost senzorů je 4 krát vyšší než u klasické fólie, proto je pacient vystaven 4krát menší dávce rentgenového záření.

Fotogalerie zachycuje přístroj Digora pro digitální zpracování snímků, detaily rentgenových snímků – panoramatický snímek a skusový snímek – ten se využívá k detekci časných stádii kazu. Vidíte zde také naše rentgenové pracoviště, tak jak je u nás můžete zažít z pohledu pacienta.

  • interiér rentgenového pracoviště
  • Digora – digitální zpracování rtg snímků
  • Panoramatický rentgen
  • Rentgenový snímek – skusový