logo

Ošetření kořenových kanálků (Endodoncie)

Důvod k ošetření:

Důvodem pro ošetření kořenových kanálků je zánět nebo odumření zubní dřeně či zánět v okolí kořene zubu. Výkon je nezbytný, aby zub zůstal zachován v ústech a mohl být dále využit. Někdy přistupujeme k tomuto výkonu, pokud zub bude broušen.

Pokud bychom takto postižený zub neošetřili je  pravděpodobné, že o tento zub pacient příjde.

Náhrada chybějícího zubu implantátem nebo můstkem je finančně náročnější.

Postup ošetření:

Nejprve stanovíme diagnózu vyšetřením zubu, která zahrnuje poklep, chladový test, rtg atd. Poté bude odstraněna veškerá kariézní hmota, následuje otevření stropu dřeňové dutiny (trepanace), díky kterému získáme přístup k jednotlivým kořenovým kanálkům.
Po odstranění nervu se změří délka kořenového kanálku měřícím přístrojem. Je nutné znát přesnou délku kanálku, aby následná výplň končila přesně na jeho konci.
Následuje opracování kanálků ručními a strojovými vrtáčky s pomocí desinfekčních roztoků, aby byly zbaveny infekce.
V naší praxi přistupujeme spíše ke strojovému opracování, které je přesnější, méně rizikové z hlediska zalomení nástrojů a v neposlední řadě rychlejší než ruční technika.
Zub se opatří provizorní výplní, která působí protizánětlivě a zhotoví se rtg snímek po plnění.
Délka ošetření je závislá na počtu kanálků. Většinou trvá 1 hodinu. Při větším počtu i déle. Zákrok v naší praxi provádíme v místní anestezii. Výkon je bezbolestný.
Poté co zánět vymizí, tak přistupujeme k definitivnímu ošetření kanálků. V naší ordinaci využíváme systému Beefill (systém nahřáté gutaperči), pomocí kterého velmi těsně a rychle zaplníme kanálek gutaperčou.

Komplikace:

Jelikož se jedná o velmi složitý výkon, u kterého jde o záchranu zubu, může dojít při veškeré pečlivosti ke komplikacím jako: zalomení kořenového nástroje, provrtání (perforaci ) stěny kořene, alergické reakci na anestetikum nebo kořenovou výplň.

Úspěšnost výkonu bývá odhadována kolem 85%

Poučení pacienta:

Po ošetření provizorní výplní může být zub dočasně citlivý na skus i spontánně.

Při rozsáhlejším zánětu může dojít v okolí zubu k otoku a větší bolestivosti, v tomto případě je nutné nechat hnis vypustit naříznutím dásně a někdy se předepíší antibiotika.

Poendodontické ošetření:

Závisí na rozsahu poškození korunky zubu. U předních zubů se většinou dostaví fotokompozitní (bílou) výplní.

U zubů v zadním úseku se musí zub vyztužit čepem, aby se snížilo riziko prasknutí zubu nebo jeho kořene a následuje dostavba zubu korunkou, inlejí nebo endokorunkou (korunka s čepem).

Nedokonale endodonticky ošetřený zub

Nedokonale endodonticky ošetřený zub

Opakované ošetření kořenových kanálků (Reendodoncie)

Jedná se o opracování špatně ošetřených kanálků.

Úspěšnost léčby takto ošetřených zubů je nižší než u primárně léčených zubů. Pohybuje se okolo 60%

Stav po reendodontickém ošetření

Stav po reendodontickém ošetření