logo

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka je základní a nejdůležitější část péče nejen u stomatologa. Úkolem je včasná diagnostika počínajícího onemocnění a včasné zahájení léčby. Pravidelné návštěvy lékaře ušetří zbytečné ztráty tvrdých i měkkých zubních tkání, ale i čas a peníze klienta.
Při preventivní prohlídce se zaměřujeme nejen na vyhledání zubních kazů, zánětů, parodontálních chobotů, ale i na odhalení prepatologických stavů jako je obnažování zubních krčků, uzdičky, mělké vestibulum aj.
Součástí je také odstranění zubního kamene a profesionální očištění zubů pomocí speciální pasty.

Rentgenový snímek - skusový

Rentgenový snímek - skusový

V rámci prohlídky zhotovujeme rengenové snímky.
Rentgenový snímek – skusový, tím zachycujeme mezizubní prostory v postranním úseku, snímek slouží k časnému odhalení zubního kazu v místech, kde ani s pomocí zubní sondy a zrcátka není odhalitelný. Díky takovému postupu jsou ztráty zubních tkání při odstaňování kazu mnohem menší.

RTG snímek bite-wing (skusový) – snímky zhotovujeme pomoví RVG (radioviziografie), při té se nepoužívá klasická filmová fólie, ale senzor, který zachytí rtg záření v digitální podobě, kterou během 5ti sekund převedeme do počítače. Citlivost senzorů je 4 krát vyšší než u klasické fólie, proto klient je vystaven 4krát menší dávce záření.

Panoramatický rentgen

Panoramatický rentgen

OPG snímek panoramatický – snímek zobrazuje horní a dolní čelist současně včetně čelistních dutin.

Instruktáž hygieny

Cílem je motivace klienta k udržování dokonalé ústní hygieny. Ta zahrnuje zvládnutí techniky čištění zubů a mezizubních prostor s ohledem na konkrétní potřeby každého klienta. V rámci instruktáže doporučíme vhodné prostředky k čištění: správný zubní kartáček, vhodné velikosti mezizubních kartáčků atd. Instruktáž probíhá nejdříve na modelech a poté prakticky v ústech klienta.

zubní kartáčky

zubní kartáčky

Pravidelným a dokonalým čištěním předcházíte:

  • vzniku zubního kazu
  • vzniku zánětů dasní
  • usazování zubního kamene, což je mineralizovaný zubní plak
  • poškození tvrdých i měkkých zubních tkání, které jsou způsobené nevhodnou technikou čištění a nevhodným zubním kartáčkem.

V naší praxi instruujeme techniku dle Dr. Sedlmayera.