logo

Fazety

Keramické fazety jsou tenké keramické plátky, které jsou lepeny přímo na přední část zubů. U zdravého chrupu stačí v naší ordinaci pouze jedna návštěva. Indikace pro fazety jsou neestetické mezery mezi předními řezáky, anomálie postavení předních zubů, vadné zabarvení, mnohočetné výplně na předních zubech atd. Zákrok je bezbolestný a prováděný v lokální anestezii. Systém CEREC nabízí celý postup v jediné návštěvě. Fazety mají velmi douhou životnost, jsou stálobarevné a velmi pevné. Životnost závisí také na péči klienta o hygienu dutiny ústní.

Inlay, onlay

Jedná se o keramické náhrady, které opravují veliké defekty. Jsou vhodnou variantou k rozsáhlým kompozitním výplním a velmi vhodnou variantou k rozsáhlým amalgámovým dostavbám zubů. Důležitou podmínkou pro zhotovení takové výplně je vynikající hygiena. U zdravého chrupu stačí v naší ordinaci pouze jedna návštěva. Zákrok je bezbolestný a prováděný v lokální anestezii. Zub je nabroušen, přičemž úbytek zubních tkání je výrazně menší než u amalgámové dostavby a díky systému CEREC je výplň zhotovena v jedné návštěvě.

Korunky

Korunky jsou umělé náhrady přirozených zubů a jsou zhotovovány v případě velké ztráty zubních tkání, kdy zhotovení kompozitní výplně, inleje nebo onleje nepřipadá již v úvahu. V naší ordinaci nabízíme různé materiálové varianty- celokovové- nejméně estetické korunky, fazetové korunky- korunky “bílé” v přední části a keramické korunky vyrobené v přístroji CEREC v jedné návštěvě.

celokovová korunka

celokovová korunka

fazetová korunka

fazetová korunka

keramická korunka

keramická korunka

Výkon provádíme v lokální anestezii, poté je zub nabroušen a následuje otisk,aby v laboratoři mohla být do příští návštěvy zhotovena korunka. Keramické korunky zhotovujeme během jedné návštěvy pomocí systému CEREC.

metalokeramický můstek

metalokeramický můstek

Můstky

Pokud chceme nahradit chybějící zub jiným způsobem než implantátem, zvolíme fixní můstek, to znamená náhradu, která je pevně nalepená na obroušené zuby. Překlenuje mezeru z jednoho zubu na druhý, přičemž materiál používáme stejný jako u korunky.

Snímatelné náhrady

Částečné

Dle individuálních nároků pacienta nabízíme náhrady se sponovými kotevními prvky nebo s estetickými zásuvnými spoji.

dolní parciální protéza - sponová

dolní parciální protéza - sponová

horní parciální protéza - nesponová

horní parciální protéza - nesponová

Totální (celkové)

Rekonstrukce chrupu jako celku u bezzubých pacientů.